VI razred- racionalni brojevi
(Racionalni brojevi)

Kurs je namenjen učenicima VI razreda