Matematika- Piramida VIII razred
(Piramida)

Lekcija je namenjena uńćenicima 8. razreda