Matematika- Piramida VIII razred
(Piramida)

Lekcija je namenjena učenicima 8. razreda